ดวงคนเกิดราศีมิถุน ดูดวงคนเกิดราศีเมถุน

ดวงคนเกิดราศีมิถุน ดูดวงคนเกิดราศีมิถุน นิสัยของราศีมิถุน

 

                ราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลม โดยมีนิยามว่า เป็นราศีแห่งสติปัญญา และนักเข้าสังคม เนื่องจากมีลัคนาเป็นดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาเป็นดาวประจำตัวและยังเป็นราศีที่อยู่ประจำภพของสหัชชะ หรือภพของสังคมเพื่อนฝูงอีกด้วยนั่นเอง สำหรับไพ่ประจำราศีได้แก่ไพ่ The Lover ซึ่งสื่อถึงความรักความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การสังคม

 

 

 

              ด้วยอิทธิพลของดาวพุธเป็นตัวแทนของลัคนาราศีมิถุน จึงทำให้ชาวราศีมิถุนเป็นราศีที่มีการพูดจาสื่อสารที่ดี มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล  เป็นคนไม่ชอบการอยู่นิ่ง มักต้องหาอะไรทำอยู่เสมอ และมักจะชอบทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น เนื่องจากมีอิทธิพลจากภพของสหัชชะ หรือภพของสังคมเพื่อนฝูงจึงเป็นราศีที่ชอบการพบปะผู้คน ชอบเข้าสังคม  แต่ดาวเกตุเองก็ยังมีอิทธิพลในภพของราศีมิถุนอีกด้วยเพราะบางตำราทางโหราศาสตร์ก็ให้ดาวเกตุแทนลัคนาราศีมิถุนด้วยเช่นกัน ด้วยอิทธิพลของดาวเกตุทำให้ชาวมิถุนมักชอบและสนใจในสิ่งที่เร้นลับ สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ หรือชอบในเรื่องของความเชื่อ บางคนก็ชอบของเก่าของโบราณชอบเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยเช่นกัน

 

การงานของชาวราศีมิถุน  ราศีมิถุนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน ทำให้ชาวราศีมิถุนเป็นคนรอบคอบในการทำงาน ทำงานอย่างมีหลักการและเป็นคนมีระบบในการจัดการ จึงมักจะเป็นคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตจากความสามารถของตนเอง ชาวราศีมิถุนมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งสูงๆ เนื่องจากความฉลาดของดาวพุธ และอิทธิพลจากดาวพฤหัสในเรือนการงาน ทำให้ชาวราศีมิถุน มักจะเป็นคนฉลาดคิดฉลาดพูดทำให้เติบโตประสบความสำเร็จในงานที่ทำ แต่ชาวมิถุนมักไม่ค่อยสำเร็จในงานธุรกิจส่วนตัว เพราะชอบคิดมากกว่าทำ มีไอเดียมากมายแต่แทบไม่ค่อยได้ลงมือทำ นี่จึงเป็นจุดอ่อนสำคัญของชาวมิถุน ที่เป็นพวกดีแต่ออกไอเดียให้คนอื่นทำเป็นส่วนใหญ่  สำหรับงานที่เหมาะกับชาวมิถุนคือ งานข้าราชการ งานฝ่ายปกครอง ครูอาจารย์ นักกฏหมาย ทนายความ หมอ พยาบาล เภสัช นักวิชาการ

 

ความรักของชาวราศีมิถุน  ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของชาวมิถุนเช่นเดียวกับเรือนงาน ทำให้ชาวมิถุนมักจะเจอคู่มาจากการเกี่ยวข้องกับงาน เช่น เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้มาติดต่องาน ลูกค้า เจ้านาย ซึ่งคู่ของชาวมิถุนมักจะเป็นคนที่มีศีลธรรม เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือ แต่เรื่องความรักของมิถุนมักจะเกิดอุปสรรคปัญหาได้เพราะราศีมิถุนมักเป็นคนที่จิตใจรวนเรไม่มั่นคงเรื่องของความรัก มักคบเผื่อเลือก และมักจะมีใจหวั่นไหวกับสิ่งกระตุ้นได้ง่าย ทำให้ชีวิตรักของชาวราศีมิถุนจึงมักมีปัญหาเรื่องรักที่แอบแฝงซ้อนเร้น เนื่องด้วยความไม่มีความมั่นคงทางจิตใจของชาวราศีมิถุนนั่นเอง

 

บทความโดย

AcTioN