ดวงคนเกิดวันพฤหัส ดูดวงชายหญิงเกิดวันพฤหัส ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพฤหัส

ทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี

 

ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

อุปนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดวันพฤหัส มักช่างแสวงหา ค้นคว้า อยากรู้และอยากเห็น ชอบความท้าทาย และมีสติปัญญาดี บุคลิกมักเป็นคนนิ่งๆขรึมๆ มักจะใช้หลักเหตุและผลในการตัดสิน มีหลักการ และข้อสงสัยต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจึงจะเชื่อ  เป็นคนมีรายละเอียดมาก เมื่อวัยเด็ก จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความสงสัยตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนเก็บความคิดเป็นเรื่องราว และค้นหาเหตุผลของสิ่งที่ตนเองสงสัยเสมอ พอเป็นผู้ใหญ่มักได้เป็นผู้นำทางความคิด เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรม และชอบใจบุญ มักชอบเข้าหาธรรมะ แต่ก็มักจะเป็นคนที่มีอคติ และทิฐิสูงได้เช่นกัน หากมีเรื่องให้สะเทือนใจก็มักจะเก็บเรื่องราวความคับแค้นไว้ในใจ เพื่อเป็นแรงผลักดันชีวิต

ชีวิตของคนเกิดวันพฤหัสมักชอบสั่งสอน อบรมคนอื่น ทำให้เหมาะกับอาชีพ ครู อาจารย์ นักวิชาการ แพทย์ พยาบาลหรืองานด้านกฏหมาย ความสำเร็จของคนเกิดวันพฤหัสจะไม่ได้หวือหวาเหมือนคนเกิดวันพุธที่เก่งในการพลิกแพลงความคิด แต่คนเกิดวันพฤหัสมักคิดตามหลักการ ทำให้เมื่อทำธุรกิจจึงมักไม่ได้คิดแตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งเป็นจุดสำคัญในการที่จะนำพาสู่ความสำเร็จ และคนเกิดวันพฤหัสก็ไม่ได้ลงมือทำแบบทุ่มสุดตัวแบบคนเกิดวันอังคาร คือคนวันพฤหัสต้องคิดวิเคราะห์วางแผนนานและไม่กล้าตัดสินใจ ทำให้ความสำเร็จมักช้า แต่ต้องยอมรับเช่นกันว่าแนวความคิดของคนเกิดวันพฤหัสมีโอกาสล้มเหลวน้อยกว่าคนเกิดวันอื่นๆมากที่สุดด้วยเช่นกัน คนเกิดวันพฤหัสจึงเหมือนคนเดินทางสายกลางมากที่สุดนั่นเอง ช้าๆแต่มั่นคง

 

สรุปคุณสมบัติด้านดีของคนเกิดวันพฤหัส มักซื่อสัตย์ สุจริต มองโลกในแง่ดี เอาจริงเอาจัง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือต่อผู้อื่น รักสงบ เสียสละ มีศรัทธาแรงกล้า ชอบอบรมสั่งสอน ชอบศึกษา ชอบค้นคว้า ติดกฎเกณฑ์ ชอบทำบุญ สร้างกุศล มีหลักการเหตุผล มีคุณธรรม รักการพัฒนาตัวเอง มีน้ำใจ รู้จักจังหวะและรอคอยโอกาศที่ดี มีสติ สามารถควบคุมตนเองได้ดี มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่

สรุปคุณสมบัติด้านเสียของคนเกิดวันพฤหัส มักอวดรู้ อวดฉลาด ชอบโอ้อวด ชอบเอาหน้า หัวแข็ง ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตนเอง ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ถือตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้อง ยกตนข่มท่าน การไม่ยอมรับฟัง เถรตรงเกินไป มือเติบใจใหญ่ 

ผิวพรรณ-รูปร่างของคนเกิดวันพฤหัส มักจะมีรูปร่างใหญ่ท้วม ค่อนข้างอ้วน แต่ไม่ใช่อ้วนกลม เจ้าเนื้อ ขาวสมส่วน ติดอวบ ถ้าผิวสองสีค่อนขาว มีโครงกระดูก ตัวดูหนานิดๆ ตัวใหญ่ หน้าใหญ่ หน้าผากกว้าง หน้าผากใหญ่ แก้มใหญ่ มีแผลเป็น ตำหนิที่ใบหน้า ผมบาง