ดวงคนเกิดวันพุธ ดูดวงชายหญิงเกิดวันพุธ ลักษณะนิสัยและจุดสำเร็จของคนเกิดวันพุธ

ทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธ

 

ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

คนที่เกิดวันพุธ มักเป็นคนที่มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว และเป็นคนที่ชอบการพบปะผู้คน ชอบช่วยเหลือ โอบอ้อมอารี  มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล เป็นคนชอบสังเกต และวิเคราะห์ก่อนเชื่อ ด้วยสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนเกิดวันพุธมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งสูงๆ เพราะมักจะเป็นคนฉลาดคิดฉลาดพูดทำให้เติบโตประสบความสำเร็จในงานที่ทำ แต่คนเกิดวันพุธมักไม่ค่อยสำเร็จในงานธุรกิจส่วนตัว เพราะชอบคิดมากกว่าทำ มีไอเดียมากมายแต่แทบไม่ค่อยได้ลงมือทำ นี่จึงเป็นจุดอ่อนสำคัญของวันพุธ ที่เป็นพวกดีแต่ออกไอเดียให้คนอื่นทำเป็นส่วนใหญ่  คนเกิดวันพุธ ชีวิตมักเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ หรือว่าเป็นคนที่มาจากฐานะปานกลาง แต่จะสร้างตัวเองได้ด้วยตนเอง อย่างภาคภูมิใจ คนเกิดวันพุธมักเชื่อมั่นในปัญญาของตนเองว่าพัฒนาได้ จึงมักพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่น่าเสียดายที่คนวันพุธ คิดเก่งแต่มักขาดการลงมือทำอย่างจริงจังเหมือนคนเกิดอังคาร ชีวิตจึงสำเร็จไปได้ไม่สุด

สรุปคุณสมบัติด้านดีของคนเกิดวันพุธ มักจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และยังชอบแสวงหาความรู้ พร้อมปรับตัวได้รวดเร็ว ในทุกๆสถานะ ฉลาดในทางแก้ปัญหา มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เก่งในการวิเคราะห์ ชอบปรับปรุงเรียนรู้พัฒนาตนเอง มีไอเดียดีๆในการทำมาหากิน มักรู้เท่าทันคน มีความรอบรู้ มีจินตนาการ พลิกแพลงได้เก่ง

สรุปคุณสมบัติด้านเสียของคนเกิดวันพุธ มักจะมีเล่ห์เหลี่ยม หลอกล่อด้วยคำพูด มักขี้โกหก ช่างเสี้ยม เจ้าแผนการ ชอบนินทา กล่าวร้าย ป้ายสี ปล่อยข่าว ให้ร้าย ขี้ลืมง่าย สมาธิสั้น  พูดจาโลเลกลับไปกลับมา ทำอะไรมักไม่จริงจัง เบื่อง่าย และมักขาดการวางแผน

ผิวพรรณ-รูปร่างของคนเกิดวันพุธ มักจะผิวไม่ขาว ผิวแดง หากขาวก็จะออกแดง รูปร่างอวบ ค่อนข้างอ้วน หน้ามน หน้ากลมแป้น รูปร่างไม่ใหญ่ เจ้าเนื้อ ท้วม  สะโพกใหญ่ หน้าอกใหญ่ ผมเรียบดก