ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ ดูดวงชายหญิงเกิดวันอาทิตย์ ลักษณะนิสัยและจุดสำเร็จของคนเกิดวันอาทิตย์

หมายเลข1 จะเป็นสัญลักษณ์แทนดาวอาทิตย์
ดาวอาทิตย์ เป็นดาวธาตุไฟ จัดอยู่ในประเภทดาวบาปพระเคราะห์

 

อุปนิสัย

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักมีพลังแห่งแรงปรารถนาที่มากกว่าคนเกิดวันอื่นๆ คือจะเป็นคนที่อยากมีอยากได้ อยากรวย อยากเด่น อยากสำเร็จ ในภายใต้ของจิตใจ นอกจากนั้นยังเป็นคนคิดเร็วใจด่วนใจร้อน และเจ้าอารมณ์ด้วยเช่นกัน แต่บางครั้งก็รู้สึกเบื่อๆจนแทบจะไม่อยากทำอะไรเลยก็เป็นได้เช่นกัน ชีวิตมักมีความสำเร็จที่เกิดจากตัวเองเป็นหลัก หากสำเร็จจะสำเร็จตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต สามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่บางคนที่ล้มเหลวก็จะล้มเหลวแบบแทบลุกไม่ขึ้นแบบรวดเร็วได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์มักจะชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ และยังชอบดูหรือศึกษาเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากอีกด้วย

คนที่เกิดวันอาทิตย์ จะเป็นคนรักอิสระ ส่วนใหญ่จึงมักจะเหมาะกับการทำกิจการส่วนตัว เพราะตามดวงชะตาจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานและมุ่งหวังความสำเร็จของงาน ทำให้การทำงานประจำมักจะไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ และประกอบกับอึดอัดกับการอยู่ภายใต้การปกครองหรือการมีเจ้านายที่คอยออกคำสั่ง ซึ่งดวงชะตามีโอกาสได้รับเกียรติ และจะได้รับการยอมรับด้านการงานในบั้นปลาย

สรุปด้านดีของคนเกิดวันอาทิตย์  จะมีลักษณะเป็นผู้ให้  ชอบที่ช่วยเหลือ มีความเป็นผู้นำ  ชอบชี้นำ  มีปัญญาฉลาด กล้าหาญ  เด็ดขาด  ใจคอกว้างขวาง จริงจัง เป็นคนคิดการใหญ่ จึงชอบพัฒนาตัวเองเสมอ  มีความคิดด้านบวก  มีเกียรติ รักศักดิ์ศรี  ชอบแสวงหาความก้าวหน้า เป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ

สรุปด้านเสียของคนเกิดวันอาทิตย์  จะมีลักษณะ ก้าวร้าว  ชอบบังคับ  ชอบควบคุม ชอบใช้กำลัง  ชอบโอ้อวด ยกตนข่มท่าน หน้าใหญ่ใจโต  สุรุ่ยสุร่าย  มักเห็นแก่ได้  ฉลาดแกมโกง  ขาดความยั้งคิด   ไม่ชอบอดทนรอ  ชอบทำตนเจ้ายศเจ้าอย่าง  ใจเร็วด่วนได้  เจ้าโทสะง่าย  อารมณ์ผันผวนง่าย

รูปร่างลักษณะ

คนเกิดวันอาทิตย์จุดเด่นมักจะมีใบหน้าที่กลม และเป็นคนมีแก้ม แต่จะมีรูปร่างสันทัดไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไป