ดาวพฤหัสและเสาร์ ย้ายราศี 2563

ดาวพฤหัส ยกจากราศีธนู ตำแหน่ง เดิมคือเกษตร เข้าสู่ ราศีมังกร ได้ตำแหน่งเป็นนิจ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.256302:50น.
ดาวเสาร์ ยกจากราศีธนู เข้าสู่ ราศีมังกร ได้ตำแหน่งเป็นเกษตร ยกเข้าสู่ ราศีมังกร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 , 08:42น.