ดาวย้ายปี 2564

ดาวพฤหัสบดี
จากราศีมังกร(นิจ) ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 , 11:48 น. (ส.) 
จากราศีกุมภ์ ถอยกลับยกไปสู่ ราศีมังกร(นิจ) 28 กันยายน พ.ศ.2564, 02:10 น. (พ.)
จากราศีมังกร ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 , 22:11 น. (ม.)
เสริต 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 2 เมษายน พ.ศ.2564 รวม114 วัน
พักร์ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 รวม132 วัน
ดาวเสาร์  อยู่ราศีมังกร (เกษตร) ตลอดปี2564
เสริต 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 5 มีนาคม พ.ศ.2564  รวม89 วัน
พักร์ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 – 28 กันยายน พ.ศ.2564  รวม125 วัน
เสริต 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 18 มีนาคม พ.ศ.2565  รวม91 วัน
ราหู  อยู่ราศีพฤษภ (นิจ) ตลอดปี2564
อาทิตย์  
ยกเข้าสู่ ราศีมกร 14 มกราคม พ.ศ.2564 , 16:12น. (จุลจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 , 02:23น. (ประ)
ยกเข้าสู่ ราศีมีน 14 มีนาคม พ.ศ.2564 , 20:05น. (อุจจาวิลาส)
ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน พ.ศ.2564 , 03:40น. (มหาอุจจ์)
ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 , 01:16น. (อุจจาภิมุข)
ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 , 10:25น. (ราชาโชค)
ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 , 02:28น. (มหาจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 , 14:33น. (เกษตร)
ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ.2564 , 16:34น.
ยกเข้าสู่ ราศีตุล 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 , 04:20น. (นิจ)
ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 , 02:41น.
ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 , 15:22น. (เทวีโชค)
อังคาร
ราศีเมษ(เกษตร) ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564, 17:55น.(ประ,ราชาโชค)
ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 เมษายน พ.ศ.2564, 06:35น.
ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564, 06:58น. (นิจ)
ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 16:27น.
ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 6 กันยายน พ.ศ.2564, 01:27น. (มหาจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีตุล 21 ตุลาคม พ.ศ.2564, 15:24น. (ประ)
ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก4 ธันวาคม พ.ศ.2564, 07:27น. (ส.) (เกษตร เทวีโชค)
พุธ
ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 9 มีนาคม พ.ศ.2564, 02:05น.
ยกเข้าสู่ ราศีมีน 26 มีนาคม พ.ศ.2564, 13:45น. (ส.) (ประ นิจ)
ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 11 เมษายน พ.ศ.2564, 12:18น. (ส.)
ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 29 เมษายน พ.ศ.2564, 11:06น.
ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 15:47น. (เกษตร)
ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 08:05น. (ส.)
ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564, 08:44น. (ส.) (อุจจาวิลาส มหาจักร ราชาโชค)
ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564, 06:27น. (เกษตร มหาอุจจ์)
ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564, 22:09น.
ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564, 15:15น.
ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ธันวาคม พ.ศ.2564, 18:20น. (ประ)
ยกเข้าสู่ ราศีมกร 26 ธันวาคม พ.ศ.2564, 22:27
พักร์ 23 มกราคม พ.ศ.2564 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (รวม19 วัน)
พักร์ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 (รวม18 วัน)
พักร์ 15 กันยายน พ.ศ.2564 – 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 (รวม18 วัน)
ศุกร์
ยกเข้าสู่ ราศีธนู 6 มกราคม พ.ศ.2564, 02:14น. (ส.) (มหาจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีมกร 30 มกราคม พ.ศ.2564, 04:52น. (ส.) (เทวีโชค)
ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564, 10:54น. (ส.) (อุจจาวิลาส)
ยกเข้าสู่ ราศีมีน 19 มีนาคม พ.ศ.2564, 11:01น. (มหาอุจจ์)
ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 12 เมษายน พ.ศ.2564, 11:23น. (ประ อุจจาภิมุข)
ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564, 16:20น. (เกษตร)
ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564, 09:15น. (จุลจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564, 01:20น. (ราชาโชค)
ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 03:02น. (นิจ)
ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564, 00:22น.
ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 8 กันยายน พ.ศ.2564, 14:41น. (เกษตร)
ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 3 ตุลาคม พ.ศ.2564, 09:17น. (ประ)
ยกเข้าสู่ ราศีธนู 31 ตุลาคม พ.ศ.2564, 19:32น. (มหาจักร)
ยกเข้าสู่ ราศีมกร 3 ธันวาคม พ.ศ.2564, 15:04น. (เทวีโชค)
เสริต 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 -7 มีนาคม พ.ศ.2564 (รวม67 วัน)
พักร์ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (รวม39 วัน)