ดาวย้ายเดือนกรกฎาคม2564

ดาวย้ายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

๔.พุธ ยกจากพฤษภ เข้าสู่ ราศีมิถุน(เกษตร) 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 15:47น.
๙.เกตุ ยกจากกรกฎ เข้าสู่ ราศีสิงห์ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 02:46น.
๑.อาทิตย์ ยกจากมิถุน(ราชาโชค) เข้าสู่ ราศีกรกฎ(มหาจักร) 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 02:28น.
๓.อังคาร ยกจากกรกฎ(นิจ) เข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 16:27น.
๔.พุธ ยกจากมิถุน เข้าสู่ ราศีกรกฎ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 08:05น. (ส.)
๖.ศุกร์ ยกจากกรกฎ(ราชาโชค) เข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564, 03:02น.
ดาวที่ได้ตำแหน่งอื่นๆ แต่ไม่มีการย้ายราศีในเดือนกรกฎาคม2564
ราหู (นิจ) เสาร์ (เกษตร) 
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
ราศีพฤษภมีดาวพฤหัส ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ เป็น10แก่ลัคนา ในภพกัมมะ
ราศีมิถุนมีดาวอาทิตย์(1-17)ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ กุมลัคนา และพุธ(2-31) ศุกร์(20-31)ได้อุดมเกณฑ์
ราศีกุมภ์มีดาวพฤหัสในราศีกุมภ์เป็นองค์เกณฑ์ มากุมลัคนา และศุกร์(20-31)ในสิงห์เป็นองค์เกณฑ์
ราศีกันย์ มีดาวศุกร์(1-20)และพุธ(20-31)เป็นอุดมเกณฑ์ในราศีกรกฎ 
ราศีตุลย์ มีเสาร์เป็นอุดมเกณฑ์ในพันธุ และมีศุกร์(20-31)เป็นอุดมเกณฑ์ในสิงห์
ราศีธนู มีดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ ในราศีกุมภ์ และมีดาวพุธ(2-20)ในมิถุนเป็นอุดมเกณฑ์
ราศีมีน มีอังคาร(1-20) ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ในกรกฎ
ราศีมังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
ราศีพิจิก มีราหู เป็นกิฏะเกณฑ์ ในราศีพฤษภ ในภพปัตนิ และมีอังคารได้อุดมเกณฑ์ในกรกฎ