ดาวย้ายเดือนกันยายน2566

ดาวย้ายในเดือนกันยายน พ.ศ.2566

๙.เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 9 กันยายน พ.ศ.2566, 06:46น.
๑.อาทิตย์(เกษตร) ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 18 กันยายน พ.ศ.2566, 04:59น.
๔.พุธ(อุจจาวิลาส มหาจักร ราชาโชค) ยกเข้าสู่ ราศีกันย์
(เกษตร มหาอุจจ์) 28 กันยายน พ.ศ.2566, 05:21น. (ส.)
๖.ศุกร์(ราชาโชค) ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 28 กันยายน พ.ศ.2566, 22:59น.(ม.)

ตำแหน่งดาวอื่นๆ
ราหู(เทวีโชค) พฤหัสบดี(ราชาโชค) อังคาร(มหาจักร)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนกันยายน2566
เสาร์ พักร์ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2566(126 วัน)
ศุกร์ พักร์ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 – 12 กันยายน พ.ศ.2566(43 วัน)
พฤหัส พักร์ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 – 8 มกราคม พ.ศ.2567(132 วัน)
พุธ เสริต 21 กันยายน พ.ศ.2566 – 6 ตุลาคม พ.ศ.2566(15 วัน)

ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนกันยายน2566
เมษ มีอังคาร(1-30) อาทิตย์(18-30) เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีเสาร์(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีเสาร์(1-30)องเกณฑ์,อุ มีพฤหัส(1-30)พุธ(1-28)ศุกร์(28-30)อุดมเกณฑ์
มังกร มีพฤหัส(1-30) องเกณฑ์ ราหู(1-30)อังคาร(1-30)อุดมเกณฑ์
มิถุน มีพฤหัส(1-30) พุธ(1-30)ศุกร์(28-30)อุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพฤหัส(1-30) พุธ(1-28) ศุกร์(28-30) เป็นอุดมเกณฑ์
กันย์ มีอาทิตย์(18-30)องค์เกณฑ์,อุ มีพุธ(28-30)ศุกร์(1-28) เป็นอุดมเกณฑ์