ดาวย้ายเดือนกุมภาพันธ์2566

ดาวย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

๔.พุธ(ประ) ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, 11:19น.
๑.อาทิตย์(จุลจักร) ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์(ประ) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, 14:48น.
๖.ศุกร์(อุจจาวิลาส) ยกเข้าสู่ ราศีมีน(มหาอุจจ์) 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, 15:22น.
๔.พุธ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์(จุลจักร เทวีโชค) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, 13:45น.(ส.)

ตำแหน่งดาวอื่นๆ
อังคาร(ประ,ราชาโชค)  เสาร์(เกษตร) , ราหู(เทวีโชค) ,พฤหัส(เกษตร)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนกุมภาพันธ์2566

เสาร์ เสริต 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566(93 วัน)
อังคาร มนฑ์ 17 มกราคม พ.ศ.2566 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566(23 วัน)
พุธ เสริต 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 – 22 มีนาคม พ.ศ.2566(31 วัน)
พฤหัส เสริต 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2566(124 วัน)

ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์2566

เมษ มีอาทิตย์(1-13) องเกณฑ์อุดมเกณฑ์
พฤษภ มีอาทิตย์(13-31) องเกณฑ์อุดมเกณฑ์ มีศุกร์(1-18) เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส(1-31) พุธ(22-31)ศุกร์(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอังคาร(1-31)เป็นองค์เกณฑ์ อาทิตย์(1-13)อุดมเกณฑ์
กันย์ มีพฤหัส(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์ มีพุธ(1-5)ศุกร์(18-31)เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีพุธ(1-5)  เป็นอุดมเกณฑ์
กรกฎ มีพฤหัส(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพุธ(1-5) เป็นอุดมเกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(1-31)เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีอาทิตย์(13-31) องเกณฑ์ มีดาวพุธ(1-5,22-31) ศุกร์(1-18) เป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีดาวอังคาร(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์