ดาวย้ายเดือนกุมภาพันธ์2565

ดาวย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

๔.พุธ ยกจากราศีธนู(ประ) เข้าสู่ ราศีมังกร 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565, 14:42น.
๑.อาทิตย์ ยกจากราศีมังกร(จุลจักร) เข้าสู่ ราศีกุมภ์(ประ) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565, 08:35น.
๙.เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565, 10:46น.
๖.ศุกร์ ยกจากราศีธนู(มหาจักร) เข้าสู่ ราศีมังกร(เทวีโชค) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565, 21:22น. (ม.)
๓.อังคาร ยกจากราศีธนู(อุจจาวิลาส) เข้าสู่ ราศีมังกร(อุจ) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565, 21:51น. (ส.)
.
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนกุมภาพันธ์2565
พุธ มนฑ์ 25 มกราคม พ.ศ.2565 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (8 วัน)
ศุกร์ พักร์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (39 วัน)
ศุกร์ มนฑ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (21 วัน)
พฤหัส เสริต 9 มกราคม พ.ศ.2565 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (122 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์2565
เมษ มีอาทิตย์(1-13)และอังคาร(26-31)เป็นองค์เกณฑ์และอุดม มีศุกร์(22-31) เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีพฤหัสและอาทิตย์(13-31)เป็นองค์เกณฑ์ มีอาทิตย์(13-31)เป็นอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีพฤหัสและอาทิตย์(13-31)เป็นองค์เกณฑ์ และมีพุธ(1-10)และศุกร์(1-22) เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีศุกร์(1-31) พุธ(1-31) เสาร์และพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพุธ(1-10)ศุกร์(1-22)พฤหัส อุดมเกณฑ์
มังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
พิจิก มีราหู เป็นกิฏะองค์เกณฑ์ มีอังคาร(26-31)เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอาทิตย์(1-13)อังคาร(26-31)ศุกร์(22-31) เป็นอุดมเกณฑ์  
มิถุน มีพุธ(1-10)และศุกร์(1-22) เป็นอุดมเกณฑ์
กันย์ มีพุธ(1-10)และศุกร์(1-22) เป็นอุดมเกณฑ์