ดาวย้ายเดือนตุลาคม2565

ดาวย้ายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

๓.อังคาร ยกจากพฤษภ(ประ ราชาโชค)เข้าสู่ ราศีมิถุน 3 ตุลาคม พ.ศ.2565, 02:03น.(ม.)
๔.พุธ ยกจากสิงห์(อุจจาวิลาส มหาจักร ราชาโชค)เข้าสู่กันย์(มหาอุจ เกษตร) 3 ตุลาคม พ.ศ.2565, 15:29น.
๙.เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ตุลาคม พ.ศ.2565, 18:46น.
๑.อาทิตย์ ยกจากกันย์เข้าสู่ ราศีตุล(นิจ) 18 ตุลาคม พ.ศ.2565, 10:32น.
๖.ศุกร์ ยกจากกันย์(นิจ)เข้าสู่ ราศีตุล(เกษตร) 21 ตุลาคม พ.ศ.2565, 06:29น.
๔.พุธ ยกจากกันย์(มหาอุจ เกษตร)เข้าสู่ ราศีตุล(อุจจาภิมุก) 23ตุลาคม พ.ศ.2565, 13:02น.
ตำแหน่งดาวอื่นๆ
เสาร์(เกษตร) , ราหู(เทวีโชค) ,พฤหัส(เกษตร)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนตุลาคม2565
เสาร์ พักร์ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565-9 ตุลาคม พ.ศ.2565(125 วัน)
พุธ มนฑ์ 17 กันยายน พ.ศ.2565-24 กันยายน พ.ศ.2565 (7 วัน)
พฤหัส พักร์ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565-2 ธันวาคม พ.ศ.2565(132 วัน)
ศุกร์ เสริต 22 ตุลาคม พ.ศ.2565-22มกราคม พ.ศ.2566(92 วัน)
อังคาร พักร์ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 16 มกราคม พ.ศ.2566(99 วัน)
มฤตยู พักร์ 11 กันยายน พ.ศ.2565 – 18 มกราคม พ.ศ.2566(129 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนตุลาคม2565
เมษ มีอาทิตย์(1-18) ศุกร์(1-21) เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีอาทิตย์(18-31) ศุกร์(21-31) เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอังคาร(1-3)เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีพุธ(1-3)เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส(1-30)เป็นองค์เกณฑ์ พุธ(23-31)ศุกร์(21-31)เป็นอุดมเกณฑ์ 
กันย์ มีอาทิตย์(1-18)องค์เกณฑ์ มีพฤหัส(1-30)ศุกร์(1-21)พุธ(3-23)เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีอาทิตย์(18-31)เป็นองค์เกณฑ์ มีพุธ(1-3)ศุกร์(1-21)เป็นอุดมเกณฑ์ 
กรกฎ มีพุธ(23-30)ศุกร์(21-30)เป็นองค์เกณฑ์ มีพฤหัส(1-30)เป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีอังคาร(1-3)เป็นอุดมเกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(1-3)เป็นองเกณฑ์และอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพุธ(1-3)พุธ(23-31)ศุกร์(21-31)เป็นอุดมเกณฑ์ 
มีน มีอังคาร(3-31)เป็นอุดมเกณฑ์