ดาวย้ายเดือนตุลาคม2566

ดาวย้ายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

๓.อังคาร(มหาจักร) ยกเข้าสู่ ราศีตุล(ประ) 3 ตุลาคม พ.ศ.2566, 05:21น.
๔.พุธ(เกษตร มหาอุจจ์) ยกเข้าสู่ ราศีตุล(อุจจาภิมุก) 15 ตุลาคม พ.ศ.2566, 12:13น.
๘.ราหู(เทวีโชค) ยกเข้าสู่ ราศีมีน 17 ตุลาคม พ.ศ.2566, 06:22น.
๑.อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีตุล(นิจ) 18 ตุลาคม พ.ศ.2566, 16:45น.

ตำแหน่งดาวอื่นๆ
พฤหัสบดี(ราชาโชค)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนตุลาคม2566
เสาร์ พักร์ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2566(126 วัน)
พฤหัส พักร์ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 – 8 มกราคม พ.ศ.2567(132 วัน)
พุธ เสริต 21 กันยายน พ.ศ.2566 – 6 ตุลาคม พ.ศ.2566(15 วัน)

ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนตุลาคม2566
เมษ มีอังคาร(1-3) อาทิตย์(1-18) เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีเสาร์(1-31) พุธ(15-31) เป็นอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีเสาร์(1-31)องเกณฑ์,อุ มีพฤหัส(1-31)ศุกร์(1-31)อุดมเกณฑ์
มังกร มีพฤหัส(1-31) องเกณฑ์ ราหู(1-17)อังคาร(1-3)อุดมเกณฑ์
มิถุน มีพฤหัส(1-31) พุธ(1-15)ศุกร์(1-31)อุดมเกณฑ์
ตุลย์ อาทิตย์(18-31)องค์ มีพฤหัส(1-31)ศุกร์(1-31)พุธ(15-31)อุดมเกณฑ์
กันย์ มีอาทิตย์(1-18)องค์เกณฑ์,อุ มีพุธ(1-15) เป็นอุดมเกณฑ์
กรกฎ มีพุธ(15-31)องค์เกณฑ์ มีราหู(17-31)อังคาร(3-31)อุดมเกณฑ์
พฤษภ อาทิตย์(18-31) อังคาร(3-31)
พิจิก มีอังคาร(3-31) เป็นอุดมเกณฑ์