ดาวย้ายเดือนมกราคม2565

ดาวย้ายในเดือนมกราคม พ.ศ.2565

๔.พุธ ยกจากมังกร(ถอย) เข้าสู่ ราศีธนู(ประ) 12 มกราคม พ.ศ.2565, 14:37น. (พ.)
๑.อาทิตย์ ยกจากธนู(เทวีโชค) เข้าสู่ ราศีมังกร(จุลจักร) 14 มกราคม พ.ศ.2565, 22:25น.
๓.อังคาร ยกจากพิจิก(เกษตร,เทวีโชค) เข้าสู่ ราศีธนู(อุจจาวิลาส) 16 มกราคม พ.ศ.2565, 08:08น. (ส.) 
๖.ศุกร์ ถอยจากราศีมังกร(เทวีโชค) เข้าสู่ ราศีธนู(มหาจักร) 19 มกราคม พ.ศ.2565, 19:12น. (พ)
ดาวที่ได้ตำแหน่งอื่นๆ แต่ไม่มีการย้ายราศีในเดือนมกราคม2565
ราหู (นิจ), เสาร์ (เกษตร)
.
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนมกราคม2565
พุธ พักร์ 5 มกราคม พ.ศ.2565 – 24 มกราคม พ.ศ.2565 (19 วัน)
พุธ มนฑ์ 25 มกราคม พ.ศ.2565 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (8 วัน)
ศุกร์ พักร์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (39 วัน)
พฤหัส เสริต 9 มกราคม พ.ศ.2565 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (122 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนมกราคม2565
เมษ มีอาทิตย์(15-31)เป็นองค์เกณฑ์ และมีศุกร์(1-19) เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ 
กุมภ์ มีพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ และมีพุธ(12-31)และศุกร์(19-31) เป็นอุดมเกณฑ์
กรกฏ  มีอังคาร(1-16) เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีศุกร์(1-31) พุธ(1-31) เสาร์และพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีอาทิตย์(1-14)องค์เกณฑ์ และพุธ(12-31)ศุกร์(19-31)พฤหัส อุดมเกณฑ์
มังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
พิจิก มีราหู เป็นกิฏะองค์เกณฑ์
สิงห์ มีศุกร์(1-19) และอาทิตย์(14-31)เป็นอุดมเกณฑ์ 
มีน มีอังคาร(1-16) เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีพุธ(12-31)และศุกร์(19-31) เป็นอุดมเกณฑ์
กันย์ มีพุธ(12-31)และศุกร์(19-31) เป็นอุดมเกณฑ์