ดาวย้ายเดือนธันวาคม2564

ดาวย้ายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

๖.ศุกร์ ยกจากธนู(มหาจักร) เข้าสู่ ราศีมังกร(เทวีโชค) 3 ธันวาคม พ.ศ.2564, 15:04น.
๓.อังคาร ยกตุลย์(ประ) เข้าสู่ ราศีพิจิก(เกษตร,เทวีโชค) 4 ธันวาคม พ.ศ.2564, 07:27น.(ส.)
๔.พุธ ยกจากพิจิก เข้าสู่ ราศีธนู(ประ) 4 ธันวาคม พ.ศ.2564, 18:20น.
๑.อาทิตย์ ยกจากพิจิก เข้าสู่ ราศีธนู(เทวีโชค) 16 ธันวาคม พ.ศ.2564, 15:22น.
๙.เกตุ ยกจากมิถุน(เกษตร) เข้าสู่ ราศีพฤษภ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564, 20:46น.
๔.พุธ ยกจากธนู(ประ) เข้าสู่ ราศีมังกร 26 ธันวาคม พ.ศ.2564, 22:27น.
.
ดาวที่ได้ตำแหน่งอื่นๆ แต่ไม่มีการย้ายราศีในเดือนธันวาคม2564
ราหู (นิจ), เสาร์ (เกษตร)
.
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนธันวาคม2564
เสาร์ เดินเสริต 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 17 มีนาคม พ.ศ.2565 (91 วัน)
พุธ เดินมนฑ์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 4 มกราคม พ.ศ.2565 (7 วัน)

ศุกร์ เดินมนฑ์ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 (19 วัน)

ศุกร์ เดินพักร์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (39 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนธันวาคม
พฤษภ มีพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ มีอังคาร(1-4)เป็นอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ มีศุกร์(1-3)พุธ(4-26) และพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์
กรกฏ  มีอังคาร(1-31) เป็นอุดมเกณฑ์
เมษ มีศุกร์(3-31) เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีศุกร์(1-3) และพุธ(4-26) เป็นอุดมเกณฑ์ในธนู
กันย์ มีพุธ(1-26) มีศุกร์(1-3) เป็นอุดมเกณฑ์ในธนู
ตุลย์ มีศุกร์(1-31) พุธ(4-31) เสาร์และพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีอาทิตย์(16-31)เป็นองค์เกณฑ์ มีศุกร์(1-3)พุธ(4-26) และพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
พิจิก มีราหู เป็นกิฏะองค์เกณฑ์ มีอังคาร(1-4) เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีศุกร์(3-31) เป็นอุดมเกณฑ์
มีน มีอังคาร(4-31) เป็นอุดมเกณฑ์