ดาวย้ายเดือนพฤศจิกายน2564

ดาวย้ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

๕.พฤหัสบดี ยกจากมังกร(นิจ) เข้าสู่ ราศีกุมภ์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564, 22:11น. (ม.)
๑.อาทิตย์ ยกจากตุลย์(นิจ) เข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564, 02:41น.
๔.พุธ ยกจากตุลย์(อุจจาภิมุก) เข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564, 15:15น.
.
ดาวที่ได้ตำแหน่งอื่นๆ แต่ไม่มีการย้ายราศีในเดือนพฤศจิกายน2564
อังคาร(ประ), ศุกร์(มหาจักร), ราหู (นิจ), เสาร์ (เกษตร)
.
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนพฤศจิกายน2564
ดาวพฤหัส มนฑ์ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (16 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนพฤศจิกายน
ราศีพฤษภ มีพฤหัส(8-30)เป็นองค์เกณฑ์ มีอังคาร(1-30) อาทิตย์(1-17) เป็นอุดมเกณฑ์
ราศีกุมภ์ มีพฤหัส(8-30)เป็นองค์เกณฑ์ มีศุกร์(1-30) และพฤหัส(8-30)เป็นอุดมเกณฑ์
ราศีกรกฏ มีพุธ(1-17) เป็นองค์เกณฑ์ในภพพันธุ มีอังคาร(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์
ราศีเมษ พฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ภพกัมมะ(1-8)
ราศีมิถุน มีพุธ(1-17) เป็นอุดมเกณฑ์ในพันธุ มีศุกร์(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์ในธนู
ราศีกันย์ มีพุธ(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์ มีศุกร์(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์ในธนู
ราศีตุลย์ มีอาทิตย์(1-17)เป็นองค์เกณฑ์ มีศุกร์(1-30)เสาร์และพฤหัส(1-8)เป็นอุดมเกณฑ์
ราศีธนู มีพุธ(1-17)เป็นอุดมเกณฑ์ในลาภะ มีศุกร์(1-30) และพฤหัส(8-30)เป็นอุดมเกณฑ์
ราศีมังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
ราศีพิจิก มีราหู เป็นกิฏะองค์เกณฑ์ ภพปัตนิ มีอังคาร(1-30) เป็นอุดมเกณฑ์