ดาวย้ายเดือนมกราคม2566

ดาวย้ายในเดือนมกราคม พ.ศ.2566

๖.ศุกร์ ยกเข้าสู่ ยกจากธนู(มหาจักร)สู่ราศีมังกร(เทวีโชค) 1 มกราคม พ.ศ.2566, 06:44น.(ส.)
๑.อาทิตย์ ยกจากธนู(เทวีโชค)เข้าสู่ ราศีมังกร(จุลจักร) 15 มกราคม พ.ศ.2566, 04:38น.
๖.ศุกร์ ยกจากมังกร(เทวีโชค)เข้าสู่ ราศีกุมภ์(อุจจาวิลาส) 25 มกราคม พ.ศ.2566, 10:38น.
๙.เกตุ ยกจากพิจิก เข้าสู่ ราศีตุล 25 มกราคม พ.ศ.2566, 22:46น.

ตำแหน่งดาวอื่นๆ
อังคาร(ประ,ราชาโชค) พุธ(ประ) เสาร์(เกษตร) , ราหู(เทวีโชค) ,พฤหัส(เกษตร)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนมกราคม2566

พุธ พักร์ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 – 8 มกราคม พ.ศ.2566 (19 วัน)
พุธ มนฑ์ 9 มกราคม พ.ศ.2566 – 16 มกราคม พ.ศ.2566 (7 วัน)
ศุกร์ เสริต 22 ตุลาคม พ.ศ.2565-22มกราคม พ.ศ.2566(92 วัน)
เสาร์ เสริต 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566(93 วัน)
อังคาร พักร์ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 16 มกราคม พ.ศ.2566(99 วัน)
อังคาร มนฑ์ 17 มกราคม พ.ศ.2566 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566(23 วัน)
มฤตยู พักร์ 11 กันยายน พ.ศ.2565 – 18 มกราคม พ.ศ.2566(129 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนมกราคม2566

เมษ มีอาทิตย์(15-31) องเกณฑ์อุดมเกณฑ์ มีศุกร์(1-25)เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีศุกร์(25-31) เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส(1-31) อาทิตย์(1-15)องค์เกณฑ์ พุธ(1-31)ศุกร์(25-31)เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอังคาร(1-31)เป็นองค์เกณฑ์ อาทิตย์(15-31)ศุกร์(1-25)อุดมเกณฑ์
กันย์ มีพฤหัส(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์ มีพุธ(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีพุธ(1-31)  เป็นอุดมเกณฑ์
กรกฎ มีพฤหัส(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพุธ(1-31) ศุกร์(1-25) เป็นอุดมเกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(1-31)เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีดาวพุธ(1-31) ศุกร์(25-31) เป็นอุดมเกณฑ์
มังกรมีดาวอังคาร(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์