ดาวย้ายเดือนมีนาคม2565

ดาวย้ายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

๔.พุธ ยกจากราศีมังกร เข้าสู่ ราศีกุมภ์(จุลจักร,เทวีโชค) 2 มีนาคม พ.ศ.2565, 06:49น.
๑.อาทิตย์ ยกจากราศีกุมภ์(ประ) เข้าสู่ ราศีมีน(อุจจาวิลาส) 15 มีนาคม พ.ศ.2565, 02:17น.
๔.พุธ ยกจากราศีกุมภ์(เทวีโชค) เข้าสู่ ราศีมีน(ประ,นิจ) 18 มีนาคม พ.ศ.2565, 16:03น. (ส.)
๘.ราหู ยกจากพฤษภ(นิจ) เข้าสู่ ราศีเมษ(เทวีโชค) 30 มีนาคม พ.ศ.2565, 02:24น.
.
ตำแหน่งดาวอื่นๆ
อังคาร (มหาอุจจ์) , ศุกร์ (เทวีโชค) , เสาร์(เกษตร) , ราหู(นิจ1-30)
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนมีนาคม2565
พุธ เสริต 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 – 6 เมษายน พ.ศ.2565 (33 วัน)
พฤหัส เสริต 9 มกราคม พ.ศ.2565 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (122 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนมีนาคม2565
เมษ มีอังคาร(1-31)เป็นองค์เกณฑ์และอุดม มีศุกร์(1-31) เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีพฤหัสและอาทิตย์(1-15)เป็นองค์เกณฑ์ มีอาทิตย์(1-15)เป็นอุดม
กุมภ์ มีพฤหัสและอาทิตย์(1-15)เป็นองค์เกณฑ์ มีพุธ(2-18)เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีศุกร์(1-31) พุธ(1-2) เสาร์เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส และพุธ(1-31) เป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ ทั้ง2เรือน
พิจิก มีราหู(1-30) เป็นกิฏะองค์เกณฑ์ มีอังคาร(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอังคาร(1-31) ศุกร์(1-31) เป็นอุดมเกณฑ์ 
กันย์ มีพุธ(18-31) เป็นอุดมเกณฑ์