ดาวย้ายเดือนมีนาคม2567

ดาวย้ายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

๔.พุธ(จุลจักร,เทวีโชค) ยกเข้าสู่ ราศีมีน(ประ นิจ) 3 มีนาคม พ.ศ.2567, 11:55น. (ส.)
๖.ศุกร์(เทวีโชค) ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์(อุจจาวิลาส) 9 มีนาคม พ.ศ.2567, 12:38น.
๑.อาทิตย์(ประ) ยกเข้าสู่ ราศีมีน(อุจจาวิลาส) 14 มีนาคม พ.ศ.2567, 14:42น.
๓.อังคาร(อุจจ์) ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์(อุจจาภิมุข) 15 มีนาคม พ.ศ.2567, 23:51น.(ส.)

ตำแหน่งดาวอื่นๆ
พฤหัสบดี(ราชาโชค)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนมีนาคม2567

พุธ พักร์ 27มีนาคมพ.ศ.2567 – 15เมษายน พ.ศ.2567 (19 วัน)

ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนมีนาคม2567

ธนู มีเสาร์(1-31) พุธ(1-31)ศุกร์(9-31)เป็นอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีเสาร์(1-31)อาทิตย์(1-14)องเกณฑ์,อุ มีพฤหัส(1-31)พุธ(1-3)ศุกร์(9-31)อุดมเกณฑ์
มังกร มีพฤหัส(1-31) องเกณฑ์
มิถุน มีพฤหัส(1-31) อุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพฤหัส(1-31) ศุกร์(1-9)อุดมเกณฑ์
กรกฎ มีราหู(1-31)อุดมเกณฑ์
เมษ มีอังคาร(1-15)เป็นองค์เกณฑ์
สิงห์ อังคาร(1-15)ศุกร์(1-9)เป็นอุดมเกณฑ์
พฤษภ มีอาทิตย์(1-14) อังคาร(15-31)เป็นองค์เกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(1-15)เป็นอุดมเกณฑ์
กันย์ มีพุธ(3-31)เป็นอุดมเกณฑ์