ดาวย้ายเดือนสิงหาคม2564

ดาวย้ายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

๔.พุธ จากกรกฎ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์(อุจจาวิลาส มหาจักร ราชาโชค) 5 สิงหาคม พ.ศ.2564, 08:44น. (ส.)

๖.ศุกร์ จากสิงห์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์(นิจ) 14 สิงหาคม พ.ศ.2564, 00:22น.

๑.อาทิตย์(มหาจักร) จากกรกฎ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์(เกษตร) 17 สิงหาคม พ.ศ.2564, 14:33น.
๔.พุธ จากสิงห์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์(เกษตร มหาอุจจ์) 23 สิงหาคม พ.ศ.2564, 06:27น.
.
ดาวที่ได้ตำแหน่งอื่นๆ แต่ไม่มีการย้ายราศีในเดือนสิงหาคม2564
ราหู (นิจ) เสาร์ (เกษตร) 
ดาวที่โคจรวิปริตในเดือนสิงหาคม2564
ดาวพฤหัส พักร์ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 (132 วัน)
ดาวเสาร์ พักร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 -27 กันยายน พ.ศ.2564 (125 วัน)
ดาวพุธ เสริต 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 (32 วัน)
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
ราศีพฤษภมีดาวพฤหัส ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ เป็น10แก่ลัคนา ในภพกัมมะ
ราศีกุมภ์มีดาวพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์กุมลัคนา มีศุกร์(1-14)เป็นอุดมเกณฑ์ในปัตนิ มีพุธ(5-23)เป็นอุดมเกณฑ์ในปัตนิ
ราศีเมษ มีศุกร์(14-31)ได้อุดมเกณฑ์ในภพอริ
ราศีมิถุน มีดาวศุกร์(1-14)เป็นอุดมเกณฑ์ในสหัชชะ และศุกร์(14-31)เป็นอุดมเกณฑ์ในพันธุ
ราศีมิถุน มีพุธ(5-23)เป็นอุดมเกณฑ์ในสหัชชะ และพุธ(23-31)เป็นอุดมเกณฑ์ในพันธุ
ราศีกันย์ มีพุธ(1-5)เป็นอุดมเกณฑ์ในลาภะ และมีพุธ(23-31)เป็นอุดมเกณฑ์กุมลัคนา มีศุกร์(14-31)เป็นอุดมเกณฑ์กุมลัคนา
ราศีตุลย์ มีเสาร์เป็นอุดมเกณฑ์ในพันธุ และมีศุกร์(1-14)เป็นอุดมเกณฑ์ในลาภะ มีพุธ(5-23)เป็นอุดมเกณฑ์ในลาภะ
ราศีธนู มีดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ ในราศีกุมภ์
ราศีมังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
ราศีพิจิก มีราหู เป็นกิฏะเกณฑ์ ภพปัตนิ