ดาวย้ายเดือนสิงหาคม2565

ดาวย้ายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

๖.ศุกร์ ยกจากมิถุน(จุลจักร)เข้าสู่ ราศีกรกฎ(ราชาโชค) 8 สิงหาคม พ.ศ.2565, 23:55น.
๓.อังคาร ยกจากเมษ(เกษตร)เข้าสู่ ราศีพฤษภ(ประ ราชาโชค) 9 สิงหาคม พ.ศ.2565, 04:32น.
๙.เกตุ ยกจากกุมภ์เข้าสู่ ราศีมังกร 9 สิงหาคม พ.ศ.2565, 04:46น.
๑.อาทิตย์ ยกจากกรกฎ(มหาจักร)เข้าสู่ ราศีสิงห์(เกษตร) 17 สิงหาคม พ.ศ.2565, 20:46น.
๔.พุธ ยกจากสิงห์(อุจจาวิลาส มหาจักร ราชาโชค)เข้าสู่ ราศีกันย์(เกษตร อุจจ์)20 สิงหาคม, 20:05น.
ตำแหน่งดาวอื่นๆ
เสาร์(เกษตร) , ราหู(เทวีโชค) ,พฤหัส(เกษตร)
.
ดาวโคจรวิปริตในเดือนสิงหาคม2565
เสาร์ พักร์ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565-9 ตุลาคม พ.ศ.2565(125 วัน)
พุธ พักร์ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565-16 กันยายน พ.ศ.2565(18 วัน)
พักร์ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565-2 ธันวาคม พ.ศ.2565(132 วัน)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนสิงหาคม2565
สิงห์ มีอังคาร(9-31)เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีพุธ(1-20)เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส(1-31)ศุกร์(1-8)เป็นอุดมเกณฑ์ เป็นองค์เกณฑ์
กันย์ มีพฤหัส(1-31)ศุกร์(8-31)พุธ(20-31) เป็นอุดมเกณฑ์
มิถุน มีศุกร์(1-8)และพุธ(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์ 
กรกฎ มีพฤหัส(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีอังคาร(1-31)เป็นอุดมเกณฑ์
มีน มีศุกร์(1-8)เป็นองค์เกณฑ์
ตุลย์ มีพุธ(1-20) เป็นอุดมเกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(9-31)เป็นองเกณฑ์และอุดมเกณฑ์