ดาวย้ายเดือนเมษายน2565

ดาวย้ายในเดือนเมษายน พ.ศ.2565

๖.ศุกร์ ยกจากมังกร(เทวีโชค)เข้าสู่ ราศีกุมภ์(อุจจาวิลาส) 1 เมษายน พ.ศ.2565, 11:26น.
๔.พุธ ยกจากมีน(ประ นิจ)เข้าสู่ ราศีเมษ 4 เมษายน พ.ศ.2565, 12:51น.(ส.)
๓.อังคาร ยกจากมังกร(มหาอุจจ์)เข้าสู่ ราศีกุมภ์(อุจจาภิมุข) 7 เมษายน พ.ศ.2565, 22:39น.(ส.)
๕.พฤหัสบดี ยกจากกุมภ์เข้าสู่ ราศีมีน(เกษตร) 8 เมษายน พ.ศ.2565, 16:41น.(ส.)
๑.อาทิตย์ ยกจากมีน(อุจจาวิลาส)เข้าสู่ ราศีเมษ(มหาอุจจ์) 14 เมษายน พ.ศ.2565, 09:53น.
๙.เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 18 เมษายน พ.ศ.2565, 00:46น.
๖.ศุกร์ ยกจากกุมภ์(อุจจาวิลาส)เข้าสู่ ราศีมีน(มหาอุจจ์) 30 เมษายน พ.ศ.2565, 10:56น.
.
ตำแหน่งดาวอื่นๆ
เสาร์(เกษตร) , ราหู(เทวีโชค)
.
ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในเดือนเมษายน2565
เมษ มีอังคาร(1-7)เป็นองค์เกณฑ์และอุดม
พฤษภ มีพฤหัส(1-8)อังคาร(7-30)เป็นองค์เกณฑ์ ศุกร์(1-30)อุดมเกณฑ์
กุมภ์ มีพฤหัส(1-8)เป็นองค์เกณฑ์ มีพุธ(4-30)ศุกร์(1-30)เป็นอุดมเกณฑ์
ตุลย์ มีพุธ(4-30)เสาร์เป็นอุดมเกณฑ์
ธนู มีพฤหัส(8-30) และพุธ(1-4)ศุกร์(1-30)เป็นอุดมเกณฑ์
มังกร มีราหูได้อุดมเกณฑ์ในปุตตะ
กันย์ มีพุธ(1-4) ศุกร์(30) พฤหัส(8-30)เป็นอุดมเกณฑ์
สิงห์ มีอังคาร(1-7)
มิถุน มีพุธ(4-30)เป็นอุดมเกณฑ์
กรกฎ มีพฤหัส(8-30)เป็นอุดมเกณฑ์
พิจิก มีอังคาร(1-7)เป็นอุดมเกณฑ์