ดูดวงราศีตุลย์เดือนตุลาคม2563

ดูดวงราศีตุลย์เดือนตุลาคม2563

การงานของราศีตุลย์เดือนตุลาคม

ช่วงนี้งานของชาวตุลย์กำลังไปได้ด้วยดี จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือการงานอย่างดี ใครตกงานมีโอกาสได้งานดีๆเข้ามาในช่วงนี้ งานก่อนนี้ที่เคยมีอุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้

การเงินของราศีตุลย์เดือนตุลาคม

เงินของชาวตุลย์ยังเป็นช่วงที่ต้องระวังภาระหนี้สิน หรือช่วงนี้พยายามอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนสูง เงินจะต้องถูกใช้ออกไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือเสียแบบไม่ควรเสีย

ความรักของราศีตุลย์เดือนตุลาคม

คนโสดจะเจอคู่แข็งเป็นก้างชิ้นโตมาแข่งขันในความรักคุณ หรือหากจีบๆใครอยู่จะมีเรื่องให้เค้าเข้าใจผิดได้ สุดท้ายก็จะไปกันไม่ได้ ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ต้องระวังความรักจะมีความไม่ลงรอยกันจะมีความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างคนทั้งสอง จะมีปากเสียงกัน หรือช่วงนี้จะมีความกดดันจากคู่สูง

 

บทความโดย 

โหร AcTioN

DuuSTAR.com