เส้นลายมือขาดตายโหง อายุสั้น จริงหรือ?

เส้นลายมือขาดคือ…